SMS Marketing, Protech Việt Nam
  • SMS Marketing là hình thức quảng cáo tương tác cho phép các doanh nghiệp gửi trực tiếp thông tin khuyến mại, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp đến đúng đối tượng khách hàng theo vùng miền, lứa tuổi, giới tính… Quảng cáo tới khách h