hosting, Protech Việt Nam
  • EMAIL HOSTING Hiện tại có khá nhiều dịch vụ email miễn phí của Google, Yahoo và các nhà cung cấp lớn khác. Nếu khách hàng đang sử dụng dịch vụ hosting, khách hàng cũng được cung cấp gói dịch vụ email miễn phí kèm theo hosting. Tuy nhiên, các dịch vụ trên


  • STANDARD WEB HOSTING Gói dịch vụ Shared Hosting Linux tại VinaHost là gói dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp được cung cấp không giới hạn tài nguyên về băng thông (bandwidth) subdomain, parked domain, tài khoản FTP, tài khoản & số lượng cơ sở dữ